När man behövde kvalité och konstruktion och fick bra bemötande med kanonservice på köpet insåg man att man valt rätt!